Hvordan opfører man sig?

Cykling i skoven – Hvor og hvordan?

I skovene må du cykle på alle skovveje og stier. Derimod må du ikke cykle i skovbunden og nedad skrænterne eller på stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling er bestemt i naturbeskyttelsesloven.

Ifølge færdselsloven skal farten afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav, hvor udsynet ofte er ringe, og underlaget løst og glat. Den almindelige højre vigepligt gælder også i skoven.

Og husk, at kun god opførsel kan være med til at sikre, at der fortsat bliver ved at være gode muligheder for MTB-cykling i skoven.

Vis hensyn når du cykler i skoven

  • Undgå at køre på de markerede vandrestier
  • Vis hensyn til andre skovgæster
  • Kør kun på skovveje og MTB-ruten.
  • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig.
  • Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.
  • Hvis du møder en hest: Klap i hænderne i god tid inden du når der hen – eller ring med klokken.

Når du bruger ruten skal du huske

  • Der kan være fodgængere og hunde på MTB-ruten, og de må gerne være der.

•       Al færdsel og cykling sker på eget ansvar

Firmaidræt Silkeborg