Regler

Hold Holdene består af tre personer. Der kan opstilles i følgende rækker: herre eller mixhold, samt u-19 hold. Holdene skal opgive et holdnavn. Et hold er først tilmeldt, når betalingen er registreret.

Tid/kontrol Firma Multi Motion er en hold konkurrence, og holdet skal følges hele vejen. Der må højst være ét minut mellem deltagerne på det enkelte hold. Holdet skal ankomme og forlade posterne samlet. Den samlede tidsramme for Firma Multi Motion er fra kl. 10.00 til kl. 18.00.

Tidsstraf Der idømmes tidsstraf eller diskvalifikation hvis:
• Der smides affald i naturen.
• Der udskiftes holddeltagere under konkurrencen.
• Der modtages hjælp udefra.
• Det skønnes at der er anvendt åbenbar usportslig optræden.

På nogle aktiviteter, kan holdene få bonus- eller strafminutter. Skulle der, mod forventning, opstå ventetid ved en aktivitet, vil ventetiden blive fratrukket sluttiden.

Protest En eventuel protest skal indgives ved nærmeste bemandede post eller senest 15 minutter efter holdet er i mål.

Sikkerhed For at minimere risikoen for skader og ulykker, indskærpes det at deltagerne udviser hensyn til hinanden under konkurrencen. Deltagerne skal hjælpe hinanden ved eventuel skade eller uheld.

Derudover er det obligatorisk:
• At anvende godkendt cykelhjelm på hele cykeldistancen
• At medbragte cykler er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
• At følge de anvisninger, der gives af løbets instruktører
• Færdselsregler skal overholdes Arrangørerne forbeholder sig ret til at foretage ændringer i løbets afviklingsform helt frem til starten.

Hjælpere Det er ikke tilladt at modtage hjælp fra personer, der ikke deltager i konkurrencen.

Gennemførelse For at gennemføre skal holdet udføre opgaverne ved posterne og ankomme samlet i mål. Hold, der kommer i mål efter kl. 17.30 diskvalificeres.

Udgår Hvis et hold udgår af konkurrencen, skal dette meddeles til officials ved nærmeste post. Hvis et af holdmedlemmerne udgår, kan holdet vælge at fortsætte løbet udenfor konkurrence.

Løbsnummer Deltagerne skal bære det udleverede løbsnummer synligt på forsiden af torso eller på benklæder, under hele konkurrencen.

Forplejning Under løbet udleveres:
• Væske – Yderligere forplejning sørger deltagerne selv for.

Personligt udstyr
• Mountainbike eller lignende robust cykel til kørsel på asfalt og befæstede skovstier. Der må selvfølgelig ikke være monteret motor eller lignende på cyklen.
• Cykelhjelm
• Løbetøj og løbesko
• Lille rygsæk til udstyr
• Drikkedunk
• Mad og evt. skiftetøj

Holdudstyr
• Lappegrej, cykelværktøj og pumpe
• Førstehjælpssæt (plaster og lign.)
• Vandfast tusch
• Lygte

Præmier Der vil være præmie til vindere af de enkelte rækker (ved min. 3 tilmeldte hold pr. række / distance). Ved færre tilmeldte i en række, lægges denne eventuelt sammen med anden række, medmindre det giver en fordel.

Ansvar Ved tilmelding samtykker deltagerne i at deltagelse i Firma Multi Motion er på eget ansvar. Arrangørerne kan ikke gøres erstatningspligtig ved person- eller tingsskade.

Pris Kr. 900,00 pr. hold. Tilmelding er bindende og startgebyr refunderes ikke ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb eller udeblivelse på løbsdagen.

Firmaidræt Silkeborg